• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Angående uttalanden av journalisten Janne Josefsson om Bibliotek Botkyrka

Angående uttalanden av journalisten Janne Josefsson om Bibliotek Botkyrka

Journalisten Janne Josefsson hävdar i ”Sommar i P1” att Botkyrka kommuns bibliotek bränner böcker av Astrid Lindgren. Det stämmer inte. För att utrymmet i hyllorna ska räcka till krävs det att biblioteken i Botkyrka varje år gallrar motsvarande mängd böcker som man köper in, varav vissa har varit äldre utgåvor av Astrid Lindgren.

Bibliotek Botkyrka ägnar sig inte åt att bränna böcker. För att utrymmet i hyllorna ska räcka till krävs det att varje bibliotek i Botkyrka varje år gallrar motsvarande mängd böcker som man köper in. Det är en praktisk omöjlighet för ett folkbibliotek att ha alla böcker som givits ut i Sverige. Gallring av en bok kan bli aktuell av flera olika orsaker. Det kan vara utslitna böcker, böcker som inte lånats på länge, böcker vars innehåll är föråldrat med mera. Vissa av de gallrade böckerna säljs till biblioteksbesökare för några kronor styck medan andra kasseras direkt. Kasserade böcker hanteras enligt ordinarie återvinningsregler och sophanteringsrutiner.

Biblioteken i Botkyrka kommun har gallrat vissa utgåvor av Astrid Lindgrens ”Pippi i Söderhavet” där det förekommer föråldrade uttryck som kan uppfattas som rasistiska, men Bibliotek Botkyrka har också köpt in förlagets nya utgåva av boken från 2015 där de föråldrade uttrycken har bytts ut mot mer samtida. De gallrade exemplaren av Pippi i Söderhavet har kasserats och hanterats enligt samma rutiner som alla andra gallrade böcker. Det förekommer alltså inte, som det kan uppfattas att Janne Josefsson vill göra gällande, någon särskild hantering av dessa böcker. Detta har också påtalats för Janne Josefsson i samtal med honom under maj månad.

För mer information om hur böcker återvinns hänvisar Kultur- och fritidsförvaltningen till återvinningsbolaget SRV.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2017